Op zondag 10 september werd weer de jaarlijkse bondstraining vanuit Kenpo Karate Nederland georganiseerd. Het evenement werd in de school van Katsudo Kenpo te Nieuwegein gehouden. Het warme weer weerhield de mensen er niet van om te komen trainen. In totaal deden er zo een 30 mensen mee! De middag werd gestart met een mondelinge intro door onze leraar Hans Hesselmann. Vervolgens waren er 3 lessen, die gegeven werden door de volgende instructeurs:

  • Gunther Groenestein van Action Kenpo Karate uit Herselt, België.
  • Agaath de Jong van Kastsudo Kenpo uit Nieuwegein.
  • Michael Woudstra van UMAS Body & Mind uit Huizen.

Gunther gaf een les over de 2 principes: Angle of Deflection en Angle of Deviation. Beide principes legde hij via enkele technieken uit. Agaath haar les ging vervolgens over het What-If principe. Daarbij kijk je naar variaties op het standaard model van een techniek. Michael gaf tenslotte een les in grafting, waarbij elementen uit American Kenpo met Panatukan (Filipijns boksen) en Silat werden gecombineerd.

Het was een zeer geslaagde en leerzame dag. Op 8 oktober vindt de bondstraining voor alle niveaus in Utrecht plaats.

Wij kijken hier al naar uit!