Algemene informatie per 26 juni vanuit NOC*NSF

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Gebruik gezond verstand!

De volgende regels gelden nog steeds met betrekking tot veiligheid en hygiëne:

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.
 • Schud geen handen.
 • Gezondheidscheck en registratie blijven verplicht.
 • Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht.
 • Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden
  als dit nodig is voor de sportbeoefening.
 • Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • 100% Van de capaciteit mag op 1,5 meter afstand worden gebruikt. Dit geldt
  binnen en buiten.
 • Sporters kunnen worden geweigerd of naar huis worden gestuurd tijdens de
  training bij (vermoeden) van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,
  keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts en/of plotseling verlies
  van reuk of smaak

Informatie voor sporters