In de lessen van American Kenpo leert men per niveau een bepaalde hoeveeleid basics, technieken en vormen/sets.
Voor het gele band niveau worden 10 technieken aangeleerd en vanaf oranje worden dit 24 technieken per niveau. Op deze wijze volgen wij het systeem dat door Ed Parker is opgezet en wij bij Hans Hesselmann in Utrecht hebben getraind.

Jeugd

Voor de jeugd hebben wij per band de aan te leren stof in 6 delen opgedeeld. Per deel dient een streep voor op de band behaald te worden. Wanneer alle 6 strepen zijn behaald, zal de leerling voor het band examen opgaan.

Hieronder vind je voor de jeugd per band de sheets. Deze kunnen worden geprint en als leidraad worden gebruikt. De basics op tweede pagina dienen als referentie en gelden niet als strikte eis om allemaal voor een examen te kennen.